Informacje

ISIN:PLIDMSA00044
Data debiutu:25.08.2005
Liczba akcji: 44 392 388
Kapitalizacja:35 957 834
Sektor: GPW: Rynek kapitałowy
Branża: Rynek kapitałowy

Działalność Domu Maklerskiego IDM obejmuje realizacje ofert publicznych akcji oraz obligacji. Spółka prowadzi także działalność inwestycyjną,...

więcej »