Informacje

ISIN:PLIDMSA00044
Data debiutu:25.08.2005
Liczba akcji: 45 422 882
Kapitalizacja:36 565 420
Sektor: GPW: Rynek kapitałowy
Branża: Rynek kapitałowy

Działalność Domu Maklerskiego IDM obejmuje realizacje ofert publicznych akcji oraz obligacji. Spółka prowadzi także działalność inwestycyjną,...

więcej »