Informacje

ISIN:PLMSTSD00019
Data debiutu:15.10.1997
Liczba akcji: 241 118 802
Kapitalizacja:1 019 932 532
Enterprise Value: 782 294 532
Branża: Budownictwo

Grupa Polimex-Mostostal prowadzi działalność inżynieryjno-budowalną. Projekty realizowane przez spółkę obejmują takie segmenty jak m.in. przemysł,...

więcej »