Informacje

ISIN:PLMRBUD00015
Data debiutu:29.12.2008
Liczba akcji: 91 744 200
Kapitalizacja:400 004 712
Sektor: GPW: Budownictwo

Mirbud działa jako generalny wykonawca lub generalny realizator w zakresie budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej, inżynieryjno-drogowego...

więcej »