Informacje

ISIN:PLMRBUD00015
Data debiutu:29.12.2008
Liczba akcji: 85 366 447
Kapitalizacja:75 976 138
Sektor: GPW: Budownictwo

Mirbud działa jako generalny wykonawca lub generalny realizator w zakresie budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej, inżynieryjno-drogowego...

więcej »