Informacje

ISIN:HU0000068952
Data debiutu:22.12.2004
Liczba akcji: 102 428 682
Kapitalizacja:34 124 114 384
Sektor: GPW: Przemysł paliwowy

MOL zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu. Węgierski koncern prowadzi również działalność w zakresie hurtowej i detalicznej...

więcej »