Informacje

ISIN:HU0000153937
Liczba akcji: 819 425 403
Kapitalizacja:16 634 335 681
Sektor: GPW: Przemysł paliwowy

MOL zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu. Węgierski koncern prowadzi również działalność w zakresie hurtowej i detalicznej...

więcej »