Informacje

ISIN:PLBMECH00012
Data debiutu:05.02.2009
Liczba akcji: 10 766 713
Kapitalizacja:36 283 823
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy

Spółka prowadzi działalność w branży maszynowej, w zakresie serwisu, utrzymania ruchu oraz remontu maszyn i urządzeń górniczych. Bumech wykonuje...

więcej »