Informacje

ISIN:PLBMECH00012
Data debiutu:05.02.2009
Liczba akcji: 14 481 608
Kapitalizacja:931 167 394
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy
Branża: Przemysł elektromaszynowy

Spółka prowadzi działalność w branży maszynowej, w zakresie serwisu, utrzymania ruchu oraz remontu maszyn i urządzeń górniczych. Bumech wykonuje...

więcej »