Informacje

ISIN:PLRADGN00014
Data debiutu:12.02.2009
Liczba akcji: 11 790 010
Kapitalizacja:10 139 409
Sektor: NewConnect: Technologie

Głównymi segmentami działalności Read-Gene są chemoprewencja, badania kliniczne oraz testy genetyczne. Spółka ma zawartą umowę licencji wyłącznej...

więcej »