Informacje

ISIN:PLRADGN00014
Data debiutu:12.02.2009
Liczba akcji: 11 790 010
Kapitalizacja:34 662 629
Enterprise Value: 33 311 629
Branża: Biotechnologia

Głównymi segmentami działalności Read-Gene są chemoprewencja, badania kliniczne oraz testy genetyczne. Spółka ma zawartą umowę licencji wyłącznej...

więcej »