Informacje

ISIN:PLRADGN00014
Data debiutu:12.02.2009
Liczba akcji: 11 790 010
Kapitalizacja:36 784 831
Enterprise Value: 35 433 831
Branża: Biotechnologia

Głównymi segmentami działalności Read-Gene są chemoprewencja, badania kliniczne oraz testy genetyczne. Spółka ma zawartą umowę licencji wyłącznej...

więcej »