Informacje

ISIN:PLPRNTC00017
Data debiutu:18.07.2007
Liczba akcji: 4 772 040
Kapitalizacja:477 204
Sektor: GPW: Usługi inne

Spółka skupia się na procesie sanacji i przyjęciu układu przez wierzycieli, których zamierza spłacić sprzedając nieruchomość (Centrum logistyczne...

więcej »