Informacje

ISIN:PLPRNTC00017
Data debiutu:18.07.2007
Liczba akcji: 4 772 040
Kapitalizacja:668 086
Sektor: GPW: Usługi inne

REGNON prowadzi działalność w zakresie dostaw biomasy przeznaczonej do produkcji energii w kotłach dedykowanych do spalania 100% biomasy lub...

więcej »