Informacje

ISIN:PLJWWNT00018
Liczba akcji: 11 000 000
Kapitalizacja:26 840 000
Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy
Branża: Przemysł elektromaszynowy

JWW Invest działa w obszarach energetyki zawodowej, energetyka przemysłowej, ciepłownictwa oraz części przemysłu, w której występuje energetyka....

więcej »