Informacje

ISIN:PLKL2PL00014
Liczba akcji: 1 505 815
Kapitalizacja:10 088 961
Sektor: NewConnect: Informatyka
Branża: Gry

Przedmiotem działalności Kool2Play S.A. jest produkcja, wydawanie oraz dystrybucja gier. Podstawowa działalność Spółki związana jest z tworzeniem i...

więcej »