Informacje

ISIN:PLATTFI00018
Liczba akcji: 40 920 000
Kapitalizacja:75 497 400
Sektor: GPW: Rynek kapitałowy
Branża: Rynek kapitałowy

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przeznaczonymi zarówno dla klientów...

więcej »