Informacje

ISIN:PLATMCJ00018
Liczba akcji: 2 582 500
Kapitalizacja:9 529 425
Sektor: NewConnect: Informatyka
Branża: Gry

Atomic Jelly S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo. Celem Spółki jest produkowanie i wydawanie innowacyjnych oraz oryginalnych gier na...

więcej »