Informacje

ISIN:PLARTGS00019
Liczba akcji: 5 500 000
Kapitalizacja:10 725 000
Sektor: NewConnect: Informatyka
Branża: Gry

Art Games Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji nisko oraz średnio budżetowych gier na...

więcej »