Informacje

ISIN:PLARTGS00019
Liczba akcji: 5 000 000
Kapitalizacja:10 600 000
Sektor: NewConnect: Informatyka

Art Games Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji nisko oraz średnio budżetowych gier na...

więcej »