Informacje

ISIN:PLURTST00010
Liczba akcji: 1 140 280
Kapitalizacja:96 923 800
Sektor: NewConnect: Ochrona zdrowia
Branża: Biotechnologia

Spółka prowadzi działalność w obszarze wyrobów medycznych do stosowania in vitro, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki nowotworów. Spółka...

więcej »