• ATT (GRUPAAZOTY) po I kwartale z zyskiem netto na poziomie 86 mln zł >>>

 • Zarząd TOA (TOYA) zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 21 762 245,54 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, co stanowi 0,29 zł na jedną akcję >>>

 • NEU (NEUCA) w pierwszym kwartale osiągnęła zysk netto na poziomie 50,2 mln zł, przewyższając bardzo dobre rezultaty wypracowane w analogicznym okresie 2020 roku (49,5 mln zł) >>>

 • Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital Partners, uzyskał kolejne sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń, m.in n kacjach CZT (CZTOREBKA) >>>

 • MLS (MLSYSTEM) uzyskał wyniki oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności „Covid Detectora” >>>

 • Wysokie dynamiki wyników MBR (MOBRUK) w I kwartale 2021 roku >>>

 • Sprzedaż EUR (EUROCASH) w I kw'21 słabsza za sprawą dużych zapasów robionych przed rokiem w związku z wybuchem pandemii, niższa EBITDA wynikiem słabszych rezultatów segmentu detalicznego >>>

 • Wyniki ALE (ALLEGRO) w I kw'21 pozwalają podwyższyć oczekiwania na cały 2021 rok >>>

 • Rynki UE głównym czynnikiem poprawy wyników Aplisens w I kwartale 2021 roku >>>

 • RVU (RYVU) zaprezentuje postery RVU120 oraz SEL24/MEN1703 podczas EHA Congress 2021 >>>

 • VAR (VARSAV) Game Studios otrzyma dofinansowanie z NCBR na rozwój technologii QUADRIMA >>>
 • Krzysztof Król, wiceprezes 7LV (7LEVELS), pozytywnie ocenia pierwszy kwartał w spółce >>>

 • KBT (KLABATER) zawarł umowę z Devolver Digital na przygotowanie adaptacji gry Weedcraft Inc na konsole PlayStation 4/5, Xbox Series X/One oraz Nintendo Switch >>>

 • - Mamy powody do zadowolenia, za nami udany kwartał, w którym wypracowaliśmy rekordowo wysokie wyniki finansowe - podsumowuje wyniki Tadeusz Dudek, prezes zarządu PAS (PASSUS) >>>