Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Przegląd informacji ze spółek (2023-03-23)

Udostępnij
  • KTY (KETY) szacują, że zysk netto pierwszego kwartału 2023 r. wyniesie 125 mln zł, a przychody ze sprzedaży 1 350 mln zł. To odpowiednio o -29% i -10% mniej r/r. >>>
  • Spośród 42 zmian w portfelu TFI PZU przeważały te dotyczące sprzedaży akcji, jednak w większości oznaczały one kosmetyczne zmiany. Szacujemy, że pod względem wartości, w lutym zarządzający z TFI PZU byli kupującymi netto [BR Premium] >>>
  • EBITDA APN (APLISENS) wyniosła w 2022 r. 33,3 mln zł, EBIT przekroczył 26 mln zł, a zysk netto sięgnął 20,7 mln zł. >>>
  • Po rocznej przerwie WWL (WAWEL) może wrócić do wypłaty dywidendy. Zarząd spółki proponuje, aby z zysku za 2022 r. do akcjonariuszy spółki trafiło 25 zł na akcję. >>>
  • Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej STH (STSHOLDING) wyniósł w 2022 r. 169 mln zł wobec 131 mln zł rok wcześniej. >>> 
  • EBITDA ENA (ENEA) osiągnęła w 2022 r. 2,22 mld zł, a zysk netto – blisko 119 mln zł. >>>