Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Przegląd informacji ze spółek (2023-05-30)

Udostępnij
  • Ilościowy bilans decyzji (30:27) może aż tak tego nie oddaje, ale szacunki wartości potwierdzają kwietniową przewagę podaży w części portfela Santander TFI ulokowanej na GPW. [BR Premium] >>>
  • Przychody TIM po trzech pierwszych miesiącach 2023 r. wyniosły 379,3 mln zł (-7,5% rdr.). Niższe przychody, a także marża brutto na sprzedaży przełożyły się na spadek skonsolidowanej EBITDA o 40,3% rdr., do 28,2 mln zł. >>>
  • W pierwszym kwartale przychody CIG (CIGAMES) wyniosły 9,8 mln zł. Brak premier w 2022 roku oraz inwestycje w rozwój zespołu i marketing Lords of The Fallen przełożył się na stratę netto. >>>
  • W I kwartale tego roku CLD (CLOUD) wypracowało przychody w wysokości 13,9 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 3 mln PLN. >>>
  • ELT (ELEKTROTI) w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2023 r. zanotował 5,76 mln zł zysku netto wobec 5,41 mln zł straty przed rokiem. >>>
  • PBX (PEKABEX) zanotował w Q1 EBIT równy 35,8 mln zł (+78,5 proc. r/r), EBITDA w wysokości 42,8 mln zł (+60 proc.) oraz 25,3 mln zł zysku netto (+100 proc.). >>>
  • Największy akcjonariusz AML (ALUMETAL), spółka IPO30 UNIPESSOAL LDA odpowiedziała na wezwanie ogłoszone przez Hydro Aluminium AS i złożyła zapis na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji. >>>
  • PLW (PLAYWAY) utworzy ok. 12,1 mln zł odpisów aktualizujących które obniżą wynik za pierwszy kwartał 2023 r. >>>
  • Skonsolidowany zysk netto ALL (AILLERON) wyniósł w pierwszym kwartale 2023 r. 8,1 mln z, co stanowi dwukrotny wzrost r/r. >>>