Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidendowe podsumowanie 22. tygodnia 2023 r.

Udostępnij

Nowe rekomendacje

 • Do wypłaty dywidendy planuje powrócić MRC (MERCATOR). Proponowane przez zarząd spółki 2,5 zł na akcję ma być pierwszą dywidendą wypłaconą przez producenta rękawic od 2020 r. >>>
 • Udany powrót i to po znacznie dłużej przerwie uskuteczniła w ubiegłym roku VRG. Natomiast w bieżącym, zarząd spółki chce kontynuować nową praktykę i również wypłacić dywidendę. Ma być ona też wyższa. >>>
 • Nieco podobnie wygląda sytuacja DGA, z tym że zgodnie z rekomendacją tegoroczna dywidenda ma być nie tylko niższa niż w ubiegłym roku, ale w ogóle najniższą spośród wypłaconych przez spółkę. >>>
 • Przechodzimy do weteranów i tak jak w poprzednich latach, tak i w 2023 r. dywidendę planuje CMR (COMARCH). Spółka rzadko zmienia wysokość wypłacanej dywidendy (a jeśli już to w górę) i nie inaczej będzie i tym razem. >>>
 • Dywidendową serię utrzymać zamierza także zarząd VOX (VOXEL), który zarekomendował, aby z zysku za 2022 r. do akcjonariuszy trafiła dywidenda w wysokości 2,17 zł na akcję. >>>
 • Na jedynie symboliczną dywidendę mają szansę posiadacze akcji VRB (VERBICOM). Równy 1 gr na akcję oznacza na ten moment stopę dywidendy nieprzekraczającą 1%. >>>
 • Co innego PTW (PTWP), które po rekordowym roku szykuje rekordową dywidendę. Dokładnie 5,66 zł na akcję ma być najwyższą dywidendą w historii spółki, ponad dwukrotnie wyższą od ubiegłorocznej. >>>
 • Rekordy transfer zysków do akcjonariuszy szykuje też notowany na NewConnect ABK (ABAK). Dywidenda wypłacana przez spółkę jeszcze nigdy nie spadła, ale po raz pierwszy ma szansę na trzykrotny wzrost w ujęciu rok do roku. >>>
 • Dywidendę wprawdzie nie historyczną, ale również wysoką i o dwucyfrowej stopie zaproponował zarząd K2H (K2HOLDING). >>>
 • Kolejną cegiełkę do nieprzerwanej dywidendowej serii planuje dołożyć IMS. Rekomendowanemu 0,2 zł na akcję wprawdzie nieco brakuje do rekordowych 0,24 zł z 2018 r., ale oznacza też trzeci kolejny rok wzrostu wartości dywidendy. >>>
 • Niemal równie długą historię wypłaty dywidendy ma też HOR (HORTICO). Historię, która będzie trwała prawdopodobnie także w bieżącym roku, bo z zysku za 2022 r. do akcjonariuszy spółki może trafić równowartość ubiegłorocznej dywidendy. >>>
 • Dwukrotność dywidendy z 2022 r. brzmi lepiej niż wzrost o 1 gr, oba stwierdzenia dotyczą jednak rekomendacji zarządu SUN (SUNTECH). Spółka planuje podzielić się zyskiem z akcjonariuszami po raz drugi, tym razem wypłacając 0,02 zł na akcję. >>>
 • Druga z rzędu dywidenda ma szansę trafić także do właścicieli akcji BLT (BALTICON). Dywidenda zgodnie z rekomendacją zarządu spółki ma być też wyższa niż inicjująca i wynieść 0,17 zł na akcję. >>>
 • Zarząd proponuje, aby z zysku wypracowanego w 2022 r. XPL (XPLUS) wypłacił 0,06 zł dywidendy na akcję. >>>
 • Na spory spadek wysokości dywidendy po ubiegłoocznym rekordzie muszą przygotować się akcjonariusze INT (INTERNITY). Rekomendacja zarządu spółki to 0,2 zł na akcję, przeszło trzykrotnie mniej niż w 2022 r. >>>
 • W analogicznej sytuacji znajdują się także posiadacze akcji OEX, którzy z ubiegłorocznego zysku mają szansę otrzymać 1,5 zł na akcję wobec 5,85 zł rok temu. Wprawie wówczas dywidenda była wsparta środkami z kapitału zapasowego, niemniej różnica jest znacząca. >>>
 • Znaczne, bo z 36 gr na 8 gr, cięcie dywidendy czeka też właścicieli akcji PHN. Z drugiej strony, również zysk netto spółki za 2022 r. był sporo niższy niż rok wcześniej. >>>
 • Osobliwa sytuacja w BTX (BETOMAX). Mimo rekomendacji zarządu w ubiegłym roku, spółka ostatecznie nie wypłaciła dywidendy, ponieważ WZA spółki "zostało otworzone oraz następnie zamknięte z uwagi na zaistnienie daleko idących niepewności prawnych". Dlatego z końcem maja zarząd spółki przedstawił propozycję podziału zysku zarówno za 2022 r. jak i 2021 i 2014. Zyski wypracowane przez ubiegłym rokiem mają zasilić kapitał zapasowy, ale część tego z 2022 r. ma szansę trafić do akcjonariuszy. >>>
 • Nietypowo także w LSI (LSISOFT). Zarząd spółki rekomendował, aby zysk za 2022 r. zatrzymać w spółce, jednak rada nadzorcza proponuje wypłatę dywidendy. A dokładnie 0,3 zł na akcję. >>>
 • Nową spółką na dywidendowej mapie GPW ma szansę stać się CLA (CONSOLE). Zarząd spółki chce, aby z zysku za 2022 r. do akcjonariuszy trafiło 0,5 zł na akcję, czyli równe 500 tys. zł. >>>
 • Nie z rekomendacji zarządów, ale projektów uchwał na nadchodzące WZA poznaliśmy także dywidendowe plany ENP (ENAP) oraz ETX (EUROTAX). W tym drugim przypadku jak niemal co roku akcjonariusze mogą liczyć na pokaźną wypłatę o dwucyfrowej stopie dywidendy. >>>
 • Z kolei spółka Rant, akcjonariuszy NTS (NOTORIA) chce, aby spółka wypłaciła dywidendę równą 0,2 zł na akcję. >>>
 • Dywidendy nie planuje wypłacać natomiast CPS (CYFRPLSAT). I to mimo szczegółowej polityki, która zakładała wypłatę "co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2022". Pierwszeństwo mają jednak potrzeby kapitałowe związane z realizacją strategii 2023+.
 • Zatrzymanie zysków w spółce rekomendują także zarządy ATA (ATCCARGO) oraz CAV (CAVATINA).

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

 • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
 • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
 • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
 • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 • NVG (NOVAVISGR) nie dzieliła się jeszcze zyskami z akcjonariuszami. Ale chce to zmienić. Spółka przyjęła politykę dywidendową na lata 2023-25, zgodnie z którą na dywidendę ma trafiać co najmniej 50% zysku netto za poprzedni rok obrotowy. 
 • Nową politykę dywidendy opublikowała także LPP. W kolejnych latach zarząd spółki ma rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę w formie dywidendy co najmniej 50 proc. zysku netto osiągniętego w poprzedzającym roku obrotowym. >>>
 • Podobnie jak w ubiegłym roku QRS (QUERCUS) przeprowadzi skup akcji własnych. Zapisy są przyjmowane w dniach od 1 do 15 czerwca. >>>
 • Skup ogłosił także CMP (COMP). Spółka ma zamiar skupić do 235 360 akcji własnych, za które proponuje po 80 zł za sztukę. >>>
 • Odnośnie skupu akcji zdecydują akcjonariusze NTT (NTTSYSTEM) podczas zaplanowanego na 28 czerwca WZ. Projekt uchwały zakłada upoważnienie zarządu do skupu maksymalnie 3,61% akcji za maksymalnie 10 zł za jedną akcję. 
 • Podczas wtorkowej konferencji prezes VOT (VOTUM), Bartłomiej Krupa poinformował, że intencją spółki jest wypłata także dywidend zaliczkowych. "(...) tak w 2023 roku (za rok miniony), jak i w latach kolejnych nie wykluczamy również, że będziemy wypłacać dywidendę również zaliczkową (...). Na pewno w przyszłym roku intencją zarządu będzie to, żeby transfery dla akcjonariuszy były nie tylko więcej niż jednorazowe, ale też wcześniejsze" - powiedział
 • Czas decyzji nastał w OTS (OTLOG), SON (SONEL), ABS (ASSECOBS), WAS (WASKO), ACP (ASSECOPOL), SNX (SUNEX), CRJ (CREEPYJAR) oraz VIN (VINDEXUS). WZA wszystkich z wymienionych zdecydowały o wypłacie dywidendy.

 

Co nas czeka w przyszłym tygodniu

Dzień tygodnia

Data WZA

Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy

Dzień wypłaty

Poniedziałek,

5 czerwca

UNT (UNIMOT), WTN (WITTCHEN)

SEL (SELENAFM)

BDX (BUDIMEX), BRS (BORYSZEW), OPN (OPONEO.PL)

Wtorek,

6 czerwca

DKR (DEKTRA), CDR (CDPROJEKT), ATC (ARCTIC), PEO (PEKAO), MGT (MANGATA)

ABS (ASSECOBS)

 

Środa,

7 czerwca

SWG (SECOGROUP)PZU, ZUE

UNT (UNIMOT)

 

Czwartek,

8 czerwca

 

 

ULM (ULMA)

Piątek,

9 czerwca

  CDR (CDPROJEKT) IPE (IPOPEMA)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus