• W 2018 r. przychody PGN (PGNIG) wyniosły 41 234 mln zł, i były o 16% wyższe niż w roku poprzednim. Natomiast skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej wyniósł w 2018 r. 4 395 mln zł (+12% r/r). >>>
 • Zarząd BHW (HANDLOWY) rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,74 zł na akcję. Do akcjonariuszy trafiłoby około 75% jednostkowego zysku netto spółki za 2018 r. >>>
 • EBITDA ENG (ENERGA) za 2018 r. wyniosła 1 877 mln zł, a zysk netto zamknął się na poziomie 744 mln zł. Przychody spółki wyniosły w ubiegłym roku 10,33 mld zł. >>>
 • PZU i Goldman Sachs Asset Management podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie zarządzania aktywami i dystrybucji funduszy. >>>
 • PLW (PLAYWAY) podał dane sprzedażowe najważniejszych tytułów. Spółka poinformowała też, że liczba graczy oczekujących na zakup gier studnia, czyli Steam Outstanding Wishlist przekroczyła 4 mln. >>>
 • W 2018 r. BOS osiągnął 63,7 mln zł zysku netto, czyli o ponad 38% więcej niż rok wcześniej. Wzrost sprzedaży kredytów i pożyczek w segmencie klientów instytucjonalnych wyniósł 26%. >>>
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom RON (RONSON) wyniósł w 2018 r. 13,5 mln zł i był o 42% wyższy r/r. Przychody spółki wzrosły o 27% r/r i przekroczyły 294 mln zł. >>>
 • MLG (MLPGROUP) ruszyła z komercjalizacją parku logistycznego MLP Unna rozwijanego na rynku niemieckim. Pierwszym najemcą została firma Van Eupen Logistik, która wynajęła łącznie 10,3 tys. m2 powierzchni magazynowej i socjalno-biurowej. >>>
 • PKP (PKPCARGO)  dokona odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT. Łączna wartość odpisu, który zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018, jest szacowana na 51,2 mln zł. >>>
 • PZU Zdrowie podpisało umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów w spółce Falck Centra Medyczne oraz spółce NZOZ Starówka. Tym samym liczba placówek w sieci należącej do PZU Zdrowie zwiększy się z 65 do 97. >>>
 • Zysk netto BGZ (BGZBNPP) wyniósł w 2018 r. 360,4 mln zł i był wyższy o 28,8% r/r. >>>
 • Przychody MBR (MOBRUK) wzrosły w 2018 r. o 41% do 92,7 mln zł. Na poziomie netto spółka wypracowała 20,5 mln zł, co oznacza potrojenie wyniku z 2017 r.  >>>
 • Jastrzębskie Zakłady Remontowe, wchodzące w skład grupy kapitałowej JSW, zawarły kontrakt z BDX (BUDIMEX) na budowę zespołu hal produkcyjno-remontowych w Suszcu na Górnym Śląsku. Wartość kontraktu to 48,4  mln zł. >>>
 • W 2018 r. zysk netto BOW (BOWIM) spadł według wstępnych danych do 11,4 mln zł. >>>
 • CDL (CDRL) poinformowała o objęciu 70% udziałów spółki Broel, zajmującej się projektowaniem, produkcją i sprzedażą odzieży dziecięcej w postaci nakryć głowy i dodatków. >>>