• Analitycy DM mBanku w majowym przeglądzie miesięcznym zaktualizowali 13 rekomendacji i wskazali, które spółki mają ich zdaniem szasnę na wzrosty. >>>
 • GPW Benchmark zostanie administratorem indeksów giełdowych GPW, w tym m.in WIG20mWIG40 oraz sWIG80. >>>
 • CLD (CLOUD) miał w I kwartale 2019 r. 8,4 mln zł przychodów i 2,0 mln zł straty netto. >>>
 • PBT (PBGAMES) osiągnął w I kwartale br. 133,6 tys. zł przychodów wobec 254,0 tys. zł wypracowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie spółka zanotowała stratę na wyniku netto w wysokości 43,5 tys. >>>
 • Zarząd PFL (PFLEIDER) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. Spółka dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami nieprzerwanie w latach 2016-2018 r. >>>
 • Przychody BFT (BENEFIT) wyniosły w pierwszym kwartale br. 357,7 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł do 31,9 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej do 16,2 mln zł. >>>
 • UNI (UNIBEP) chce skupić do 1 mln akcji, na nabycie których przeznaczy łącznie do maksymalnie 6,84 mln zł. Cenę po jakiej nabywane będą akcje ustalono na 6,8 zł. >>>
 • Zarząd ELB (ELBUDOWA) podjął uchwałę dotyczącą założeń podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji. Kapitał zakładowy ELB (ELBUDOWA) miałby zostać podniesiony o nie więcej niż 1,89 mln zł poprzez emisję do 949 520 akcji serii E. >>>
 • Carbon Studio, producent gier i aplikacji VR rozpoczął IPO. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać 2,7 mln zł. Studio zamierza zadebiutować na NewConnect na przełomie 3 i 4 kwartału. >>>
 • KGH (KGHM) wypracował w I kwartale 2019 r. 552 mln zł zysku netto i 1 454 mln zł EBITDA. Grupa przekroczyła plany produkcyjne dla najważniejszych surowców. >>>
 • Do akcjonariuszy SPL (SANPL) w postaci dywidendy trafi łącznie ponad 2 mld zł. Podczas ZWZ akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę najwyższej dywidendy w historii spółki, równej 19,72 zł na akcję. >>>
 • Legimi zakończyła publiczną ofertę akcji serii G. Spółka pozyskała 1,98 mln zł. Kwota ma zostać przeznaczona przejęcie niemieckiej spółki Readfy GmbH. >>>
 • Zarząd CIG (CIGAMES) poinformował o wypowiedzeniu umowy Defiant Studios, które pracowało nad "Lords of the Fallen 2". Spółka zamierza kontynuować prace nad tytułem za pośrednictwem wewnętrznego studnia. >>>
 • MVP (MARVIPOL) zawarł umowę franczyzy z Louvre Hotels Group, właściciela marki Royal Tulip. >>>
 • Zysk netto BNP (BNPPPL) w I kwartale 2019 r. wyniósł 161,6 mln zł i był wyższy o 89,1% w ujęciu r/r. >>>
 • GWI z Grupy ERB (ERBUD) wybuduje kompleks dla seniorów w Düren. Łączna wartość umów wynosi 14,8 mln euro. >>>
 • BRS (BORYSZEW), Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 zawarły porozumienie dotyczące ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji IPX (IMPEXMET). >>>
 • 11B (11BIT) zakończył I kwartał 2019 r. z blisko 14,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, prawie 5,8 mln zł zysku operacyjnego i ponad 4,4 mln zł zysku netto. >>>