• APE (APSENERGY) w I kwartale 2019 roku wypracowała skonsolidowane przychody w wysokości 20,9 mln zł, EBIT wyniósł -2,5 mln zł, EBITDA -1,8 mln zł, a strata netto -2,3 mln zł. >>>
  • Zarząd PGN (PGNIG) rekomenduje 0,11 zł dywidendy na akcję ponad zaliczkę. Łączna dywidenda za 2018 r. ma więc wynieść 0,18 zł na akcję, czyli ponad 1 mld zł. >>>
  • AAW III Sp. z o.o., większościowy akcjonariusz ATM, poinformował o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych. Wśród rozważanych potencjalnych opcji wymieniono sprzedaż wszystkich akcji ATM. >>>
  • Zarząd PCE (POLICE) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy. >>>
  • MRB (MIRBUD) poinformował o podpisaniu umowy na budowę obwodnicy Olesna za 667,7 mln zł. Spółka podała także, że jej oferta warta 129 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę stadionu w Łodzi. >>>
  • L-SHOP-TEAM wynajął 56,5 tys. m2 w parku logistycznym MLP Unna, będącym projektem w ramach ekspansji MLG (MLPGROUP) w Niemczech. >>>
  • Zarząd ATM prognozuje, że przychody ze sprzedaży spółki będą w 2018 r. równe 148 mln zł, natomiast zysk EBITDA wyniesie 58,5 mln zł. >>>
  • W I kwartale 2019 r. (III kw. roku 2018/2019) ABE (ABPL) zanotowała 20,2 mln zł wyniku EBITDA oraz 10,3 mln zł zysku netto. Skonsolidowane przychody zwiększyły się o 4% w ujęciu r/r, osiągając wartość blisko 1,9 mld zł. >>>
  • SNX (SUNEX) wypracował w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 r. zysk netto równy 0,83 mln zł przy przychodach wysokości 14,6 mln zł. Zarząd spółki zarekomendował także wypłatę pierwszej w historii spółki dywidendy w kwocie 0,09 zł na akcję. >>>
  • W I kwartale 2019 r. VST (VISTULA) osiągnęła -1,24 mln zł wyniku operacyjnego oraz -2,41 mln zł straty netto. W analogicznym kwartale 2018 r. było to odpowiednio 1,93 mln zł i 0,11 mln zł. >>>
  • FMF (FAMUR) podpisał umowę na realizację dostaw sprzętu i świadczenia usług do kopalni „Osinnikowskaja” należącej do OOO „RUK”. Wartość umowy wynosi 22 823 079,00 Euro. >>>