• W maju i kwietniu prezes MRC (MERCATOR) kupił akcje spółki za prawie 300 tysięcy złotych. >>>
  • Konsorcjum URS (URSUS) otrzymało od NCBiR pismo o wykluczeniu z postępowania na opracowanie i dostawę pojazdów bezemisyjnych transportu publicznego. Oferta spółki dotyczyła opracowania i dostawy do 1 078 bezemisyjnych autobusów za łączną sumę 3,1 mld zł brutto. >>>
  • Rada Nadzorcza JSW podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu spółki Daniela Ozona pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JSW. >>>
  • DEK (DEKPOL) zamierza pozyskiwać kolejne kontrakty na Litwie i rozwijać na tym rynku usługi Generalnego Wykonawstwa. >>>
  • W Kijowie otwarta została pierwsza stacja paliw pod marką AVIA, którą na terenie Polski i Ukrainy rozwija polska spółka UNT (UNIMOT). >>>
  • IST (INFOSCAN) podpisał umowę inwestycyjną z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund w ramach której może pozyskać do 21 mln finansowania na ekspansję. Spółka zapowiada także aktualizację strategii rozwoju. >>>
  • Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDL (CDRL) podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,8 zł na akcję. >>>
  • Podczas ZWZ akcjonariusze BRG (BERLING) zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku za ubiegłym rok na kapitał zapasowy. Zarząd spółki rekomendował wypłatę dywidendy równej 0,05 zł na akcję. Jeszcze wyższą wypłatę, bo 0,28 zł proponował akcjonariusz spółki, PKO BP Bankowy OFE. >>>
  • R22 podsiała umowę zakupu chorwackiej spółki Avalon, dzięki czemu zostanie wiceliderem chorwackiego rynku hostingu i domen z ponad 17% udziałem. Finalizacja transakcji o wartości 1,8 mln euro planowana jest do końca lipca. >>>
  • Do akcjonariuszy TAR (TARCZYNSKI) trafi 5,67 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,5 zł na akcję. Zarząd spółki rekomendował pozostawienie całości zysku za 2018 r. w spółce. >>>