• Po kilku chudych latach, kiedy PKO (PKOBP) nie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami, bank powrócił do wypłaty dywidendy. W dwóch ostatnich latach nie były one wprawdzie tak szczodre, jak te sprzed dekady, jednak zdaniem analityków już niedługo ma się to zmienić. >>>
  • Rada Nadzorcza JSW zdecydowała o powołaniu nowego prezesa zarządu JSW. Od sierpnia stanowisko to obejmie Włodzimierz Hereźniak. >>>
  • Spółka zależna od ASB (ASBIS), Atlantech poinformowała o nabyciu 100% udziałów białoruskiej spółki Avectis. Wartość transakcji to ok. 573 701,91 USD. >>>
  • W pierwszej połowie 2019 r. MLG (MLPGROUP) podpisała 22 umowy dotyczące wynajęcia łącznie 217 tys. m2 powierzchni magazynowej. To ponad dwukrotnie więcej od poziomu sprzed roku, kiedy skomercjalizowano nieco ponad 100 tys. m2. >>>
  • Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu o 2,6% r/r. >>>
  • DEK (DEKPOL) zakończył budowę dwóch hal magazynowych o łącznej powierzchni około 50 tys. m2. Inwestycja została zrealizowana na zlecenie firmy 7R w formule „zaprojektuj i wybuduj”. >>>
  • ELB (ELBUDOWA) dostarczy do Anglii rozdzielnice, systemy i projekty za ponad 14 mln zł. >>>
  • Spłaty wierzytelności należne BST (BEST) w II kwartale 2019 r. sięgnęły 64,6 mln zł. Grupa zainwestowała w tym okresie 18,4 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 142,1 mln zł. >>>
  • Według wstępnych danych ULM (ULMA) odnotowała w II kwartale 2019 r. EBITDA w wysokości 25,9 mln zł oraz 11,8 mln zł zysku netto. >>>