• Były akcjonariusz TAR (TARCZYNSKI), OFE PZU "Złota Jesień" wycofał pozew i zrzekł się roszczeń w stosunku do spółki. >>>
  • W II kwartale 2019 r. PKN (PKNORLEN) osiągnął 2,7 mld zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o ponad 600 mln zł r/r. >>>
  • Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował zmianę firmy ABC (ABCDATA), a także zmianę przedmiotu działalności spółki. Spółka będzie funkcjonować pod nową nazwą VICIS New Investments. >>>
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EAH (ESOTIQ) osiągnięte w czerwcu 2019 r. wyniosły około 16,5 mln zł. W porównaniu do czerwca 2018 r. były więc wyższe o 23%. >>>
  • ENA (ENEA) planuje wybudować w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE. Wart 48 mln zł projekt przygotowywany przez MEC Piła stara się o dofinansowanie NFOŚiGW. >>>
  • Spółka Tauron Wydobycie poinformowała o podpisaniu porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. >>>
  • Wstępne przychody ZUE w I półroczu 2019 r. były równe 479,7 mln zł (+57% r/r). Spółka osiągnęła w tym okresie 1,1 mln zł zysku netto. >>>
  • BKM (PBKM) pozyskał w II kwartale 2019 r. 6 194 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, co oznacza wzrost o 17,8% r/r. >>>
  • CMP (COMP) prognozuje, że w 2019 r. zysk EBITDA powinien wynieść ok. 80 mln zł, natomiast rok później wzrosnąć do 130 mln zł. >>>
  • Rada Nadzorcza SKH (SKARBIEC) powołała w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa. >>>
  • Podczas NWZ akcjonariusze PCM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie. Wszystkim 11 908 840 akcji spółki zostanie przywrócona forma dokumentu. >>>