• W II kwartał 2019 r. CIE (CIECH) odnotował 945 mln zł przychodów i 176 mln zł znormalizowanego wyniku EBITDA. Wynik netto spółki spadł w tym okresie o -80,7% do 19,1 mln zł. >>>
  • Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na połączenie MIL (MILLENNIUM) z Euro Bankiem. Został więc spełniony najważniejszy warunek umożliwiający fuzję prawną banków. >>>
  • Zarząd URS (URSUS) poinformował o parametrach transakcji dotyczącej sprzedaży Trioliet B.V. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w Opalenicy. Cena transakcji ma wynieść ok. 6,8 mln zł. >>>
  • W pierwszym półroczu 2019 r. przychody TRK (TRAKCJA) wyniosły 655,4 mln zł i były o ponad 13% wyższe niż w tym samym okresie 2018 r. Zysk brutto ze sprzedaży za okres 6 miesięcy 2019 roku wyniósł 5,5 mln zł. >>>
  • Liczba subskrypcji płatnego kanału sVOD CDA Premium przekroczyła 200 tys. Według CDA wpływ na rekordową sprzedaż ma zarówno oferta CDA Premium, jak i coraz lepsza dostępność samej aplikacji oraz powiększająca się liczba partnerskich punktów sprzedaży. >>>
  • Zarząd APR (AUTOPARTN) podał wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2019 r. Zgodnie z przedstawionymi danymi, zysk netto spółki spadł w zakończonym kwartale o niemal ¼ do 13,5 mln zł. >>>
  • MOV (MOVIEGAMES) poinformowało, że premiera gry Drug Dealers Simulator odbędzie się 6 grudnia 2019 r. >>>
  • Do akcjonariuszy ECH (ECHO) trafi łącznie 206,3 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,5 zł. >>>