• GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana od CDR (CDPROJEKT) trafia na urządzenia z systemem iOS 29 października. >>>
 • ARH (ARCHICOM) odnotował w I półroczu 295,5 mln zł przychodów i 61,2 mln zysku netto. To odpowiednio o 93,8% i 345,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • MAB (MABION) kontynuuje prace związane z przygotowaniem odpowiedzi dla Europejskiej Agencji Leków w ramach drugiej rundy pytań procedury rejestracyjnej leku. >>>
 • SKH (SKARBIEC) zanotował 31,2 mln zysku netto w roku obrotowym 2018/2019. To o 58,9% więcej niż rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym okresie o 11% r/r do 112,9 mln zł. >>>
 • Zarząd CRJ (CREEPYJAR) jest zadowolony ze sprzedaży Green Hell. Premiera gry odbyła się 5 września. Jedocześnie prognozuje, że do końca roku sprzeda łącznie 300 000 kopii gry. >>>
 • Zarząd OPL (ORANGEPL) szacuje, że zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka i Św. Barbary w Warszawie wyniesie 212 mln zł. >>>
 • Prezes STL (STELMET) Stanisław Bieńkowski ogłosił wezwanie na 29 084 435 akcji spółki. Cena za akcję została ustalona na 7,74 zł. >>>
 • Zysk netto Grupy BIK spadł w I półroczu 2019 r. do niespełna 1,5 mln zł. Przychody były w tym okresie o 11,3% wyższe niż w pierwszej połowie 2018 r. i wyniosły 10,3 mln zł. >>>
 • Według danych podanych przez GUS Inflacja r/r (M) w sierpniu 2019 r. była równa 2,9%. W porównaniu do lipca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się. >>>
 • Grupa FTE (FORTE) zamknęła pierwsze półrocze 2019 r. z ponad dwukrotnie wyższym zyskiem netto niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik operacyjny spółki spadł jednak do poziomu 32,2 mln zł, najniższego od pięciu lat. >>>
 • ATD (ATENDE) wypracowała w I półroczu przychody w wysokości 147 118 tys.zł (wzrost r/r o 28%) oraz zysk brutto na sprzedaży na poziomie 34 617 tys. zł (wzrost r/r o 11%). >>>
 • Od 30 września na GPW będą dostępne nowe kontrakty terminowe, dla których instrumentami bazowymi będzie indeks WIG.GAMES oraz inne indeksy makrosektorowe. >>>
 • Podczas NWZ akcjonariusze LPP przegłosowali zgodę na emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. >>>
 • NWG (NEWAG) zawarł z Kolejami Wielkopolskimi umowę dotyczącą dostawy czterech spalinowych zespołów trakcyjnych. Wartość umowy wynosi 77,2 mln zł. >>>
 • ELB (ELBUDOWA) szacuje, że jednostkowy wynik netto za okres I półrocza 2019 r. był równy -106,8 mln zł. Wynik operacyjny miał wynieść w tym okresie -58,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży 234,7 mln zł. >>>