• W I półroczu 2019 roku SKA (SNIEZKA) wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 329,5 mln zł, czyli o 9,7% wyższe r/r. Pomimo lepszej sprzedaży, spółka zanotowała jednak niższe zyski. >>>
 • Grupa PGM (PMPG) wykazała po pierwszym półroczu ujemny wynik finansowy na poziomie -1,476 mln zł. Przychody spółki wyniosły 21,365 mln zł i były nieznacznie wyższe r/r. >>>
 • ELB (ELBUDOWA) zamknęła I półrocze 2019 r. ze znaczną stratą netto na poziomie -100,3 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku strata była równa -59,9 mln zł. >>>
 • ELB (ELBUDOWA) poinformowała także o zawarciu umowy z Anwilem o wartości 17,8 mln zł. Prace będą wykonywane na głównym punkcie zasilania (GPZ-3) Anwilu. >>>
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ZEP (ZEPAK) był w pierwszej połowie 2019 r. równy 37,9 mln zł wobec -51,3 mln zł straty netto odnotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • Grupa Enea miała wstępnie 1 666 mln zł EBITDA w I półroczu 2019 r. Zgodnie z przedstawionymi szacunkami spółka miała wypracować zysk netto na poziomie 579 mln zł i zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej równy 506 mln zł. >>>
 • Na koniec II kwartału skonsolidowany wynik netto GNB (GETINOBLE) wyniósł -88,5 mln zł. Bank odnotował w tym okresie wynik z tytułu prowizji  i opłat na poziomie 19,5 mln oraz wynik odsetkowy równy 234,7 mln zł. >>>
 • DRAGO entertainment, spółka której udziałowcem jest MOV (MOVIEGAMES), opublikował w serwisie Steam pierwsze materiały swojej najnowszej produkcji – Food Truck Simulator. >>>
 • Artur Jedynak, Prezes Zarządu KBJ w rozmowie z inwestorzy.tv przedstawia wyniki osiągnięte przez spółkę w I półroczu 2019 r., wyjaśnia skokowy wzrost wyników zanotowany w tym okresie i omawia istotne zdarzenia które miały miejsce już po zamknięciu II kwartału. >>>
 • Enea Operator z Grupy ENA (ENEA) ukończyła rozpoczętą 6 lat temu przebudowę linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn. Wartość tej inwestycji to ponad 127 mln zł. >>>
 • PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały ofertę Budimex Budownictwo, spółki zależnej BDX (BUDIMEX), jako najkorzystniejszą w przetargu na roboty na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg. >>>
 • Na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka EXM (EXIMIT). To 11. debiut na tym rynku w 2019 roku. >>>
 • Zarząd NXB (NEXTBIKE) poinformował o utworzeniu odpisu aktualizującego na kwotę 3 462 570 zł. Odpis obniży wynik spółki za III kwartał 2019 r. >>>