• W trzecim kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa CDR (CDPROJEKT) wypracowała 92,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, które przełożyły się na zysk netto w wysokości 14,9 mln zł. >>>
 • Przychody PBX (PEKABEX) osiągnięte w trzech kwartałach 2019 wyniosły 528 743 tys. zł, natomiast zysk netto Grupy wyniósł w tym okresie 20 496 tys. zł. >>>
 • ECC (ECCGAMES) podpisał list intencyjny z włoskim wydawcą 505 Games. Przedmiotem listu jest wola zawarcia umowy wydawniczej na wydanie gry Drift20. >>>
 • Zarząd XTP (XTPL) poinformował o zwarciu tzw. Memorandum of Understanding z firmą HPK Inc. - jednego z głównych dostawców urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla koncernu LG. >>>
 • Zgodnie z przedstawionymi szacunkowymi danymi, ELB (ELBUDOWA) w okresie od lipca do września 2019 r. wypracowała wynik netto na poziomie -8,9 mln zł. Spółka dokonała także aktualizacji prognoz. >>>
 • W rozmowie z inwestorzy.tv Jarosław Ołowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych TPE (TAURONPE) skomentował wyniki osiągnięte przez spółkę w III kwartale roku i odniósł się do aktualnie realizowanych inwestycji. >>>
 • Grupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach 2019 roku osiągnęła wynik netto w wysokości 704,4 mln zł. >>>
 • W III kwartale 2019 roku skonsolidowany wynik netto GNB (GETINOBLE) wyniósł -100,6 mln zł. >>>
 • Zarządzający PKO TFI rozpoczęli ostatni kwartał 2019 r. od zakupów. Zmiany dotknęły m.in. DNP (DINOPL), CCC czy JSW, choć większość transakcji nie należała do spektakularnych. [Tylko dla abonentów Biznesradar Premium] >>>
 • ​Należąca do PKN (PKNORLEN) spółka ORLEN OIL otworzyła nowy magazyn centralny w Trzebini. >>>
 • SNW (SANWIL) ogłosił ofertę skupu akcji własnych. Przedmiotem oferty jest maksymalnie 700 tys. akcji spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 0,9 zł. >>>
 • W III kwartale Grupa INC osiągnęła 94 tys. zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Mimo tego, wynik netto był w tym okresie równy -390 tys. zł. >>>
 • W wezwaniu na akcje EGS (ERGIS) Finergis Investments Limited oraz Marek Górski skupili 45,66% akcji spółki. >>>
 • MLS (MLSYSTEM) otrzymał 16,9 mln zł dofinansowania od PARP. Podpisana umowa dotyczy wdrożenia do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej z powłoką selektywną. >>>
 • TPE (TAURONPE) dopuścił inwestorów do badania due diligence spółki Tauron Ciepło. >>>
 • Wstępnie w okresie od stycznia do września 2019 r. skonsolidowane przychody FER (FERRUM)  wyniosły ok. 361,7 mln zł (+43% r/r), a zysk netto wzrósł do poziomu ok. 1,9 mln zł. >>>