• W 2019 r. światowy rynek gier wideo ma być warty niemal 149 mld dolarów. Taką prognozę opublikował 19 listopada serwis Newzoo. I chociaż szacunki zakładają, że rynek wzrośnie o solidne +7,2% r/r, to jest to mniej niż zakładały wcześniejsze wyliczenia. >>>
 • Przychody ENT (ENTER) w I-III kw. 2019 r. wyniosły 1,34 mld zł (+26,4% r/r). EBITDA wzrosła w tym okresie o 131,4% r/r do 315,1 mln zł. >>>
 • W I półroczu 2019/20 (1.04 - 30.09.2019) przychody ze sprzedaży MCR (MERCOR) wzrosły o 9% r/r (do 191 mln zł), a zysk netto o 57% r/r (do 12,9 mln zł). >>>
 • Zapis przebiegu konferencji wynikowej CMR (COMARCH) z 18 listopada 2019 r., w trakcie której przedstawiciele spółki zaprezentowali wyniki finansowe wypracowane w III kwartale 2019 r. oraz przedstawili oczekiwania na kolejne miesiące. >>>
 • Zmiany w Zarządzie PEO (PEKAO). Rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu złożył Michał Krupiński. >>>
 • WLT (WIELTON) w okresie 9 miesięcy 2019 r. odnotował 1 838 mln zł przychodów oraz 119 mln zł zysku EBITDA. >>>
 • Przychody FEE (FEERUM) osiągnęły w okresie trzech kwartałów 2019 r. poziom ponad 175 mln zł (wzrost o 74,0%), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 16,3 mln zł (+109,0%). >>>
 • Według danych pochodzących z systemów sprzedaży, LVC (LIVECHAT) miał 1 grudnia 2019 r. 28 777 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat. >>>
 • TFI Allianz Polska zawarło umowy o zarządzanie PPK z 124 instytucjami. >>>
 • Zysk netto PLW (PLAYWAY) po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 61,49 mln zł wobec 43,27 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym okresie do 92,32 mln zł (+57,8% r/r). >>> 
 • Grupa LTS (LOTOS) oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy dotyczącej rozwoju technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym. >>>
 • EBITDA MZN (MORIZON) w III kwartale 2019 r. urosła o 41% r/r osiągając wartość 1,1 mln zł. Zysk netto wzrósł w tym okresie o 33% i wyniósł 606 tys. zł. >>> 
 • GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERB (ERBUD) – podpisała wartą 11,2 mln euro umowę na realizację stanu surowego apartamentowca w Düsseldorfie. >>>
 • Na stanowisko Prezesa NST (NESTMEDIC) został powołany Jacek Gnich. Spółka zapowiada opracowanie nowej strategii rozwoju systemu oraz jego komercjalizacji. >>>
 • Spółka Euro Styl z Grupy DOM (DOMDEV) do lutego 2020 r. wprowadzi do sprzedaży blisko 300 lokali w ramach 3 inwestycji. >>>
 • ERB (ERBUD) podpisał ze spółkami zależnymi od RON (RONSON) umowy na realizację zespołu apartamentowców. Łączna wartość obu kontraktów to 27,5 mln zł. >>>
 • MXC (MAXCOM) w okresie I-III kwartałów wypracował 86,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (vs. 77,7 mln zł r/r). Wynik EBITDA wyniósł 3,9 mln zł (vs. 8,7 mln zł r/r) przy zysku netto rzędu 2,2 mln zł (vs. 7,0 mln zł). >>>
 • Obroty TIM w listopadzie 2019 r. osiągnęły ponad 70,5 mln zł (-1,0% r/r), z czego ponad 73% wygenerował kanał e-commerce. >>>