• Zarząd BBD (BBIDEV) poinformował o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu alternatywnych opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie. >>>
  • Do 12 grudnia potrwają zapisy na akcje w pierwszej ofercie publicznej Starward Industries. Cena emisyjna została ustalona w procesie book-buildingu na 41 zł za akcje. >>>
  • BLO (BLOOBER) zapowiedział, że 10 grudnia 2019 r. Layers of Fear zadebiutuje na urządzeniach VR. >>>
  • Aplikacja mobilna CCC po 8 miesiącach od jej uruchomienia zanotowała ponad milion użytkowników. Spółka planuje na 2020 r. udostępnienie aplikacji dla użytkowników na rynkach zagranicznych. >>>
  • Nowy prezes PEO (PEKAO) Marek Lusztyn zamierza kontynuować realizację dotychczasowej strategii banku, koncentrując się na cyfryzacji i transformacji operacyjnej. >>>
  • Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 15,4 mld zł w listopadzie 2019 r., czyli o 14,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. >>>
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG były w listopadzie 2019 równe około 97,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym miesiącu 2018 r. o około 46,2%. >>>
  • Gaming Factory powiększa portfolio wydawnicze. Spółka ma licencję na wydanie World War 2 – Bunker Simulator produkowanej przez ARG (ARTGAMES). >>>