• DVL (DEVELIA) planuje w 2020 roku sprzedaż na poziomie 2 000-2 200 mieszkań. Celem zarządu jest przekazanie 1 000-1 100 lokali w bieżącym roku i 2 900-3 300 łącznie w latach 2020-2021. >>>
  • A&R Carton AB i Colorpack poinformowały o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji BSC (BSCDRUK). Wzywający planują skupić 3 842 136 akcji spółki stanowiących 39,18% jej kapitału. Proponowana cena to 40,38 zł za akcję. >>>
  • Zarząd GOB (GOBARTO) poinformował o  zmianie strategii działania grupy na lata 2019 – 2024. Spółka planuje skoncentrowanie się na segmencie zwierzęcym i produkcyjnym oraz sprzedaż Zakładów Mięsnych Silesia. >>>
  • Grudniowe decyzje zarządzających z PKO TFI można podzielić wirtualnie na dwa obszary. Pierwszy z nich dotyczy całego portfela ulokowanego na GPW, a drugi – portfela subfunduszy stworzonych na potrzeby obsługiwanych PPK. >>>
  • 48% zatrudnionych w Grupie ENG (ENERGA) zdecydowało w pierwszej turze PPK na przystąpienie do programu. To wyższy wynik od średniej krajowej, która wyniosła 39%. >>>
  • Po nieco ponad roku na funduszach inPZU klienci otworzyli ponad 7 100 portfeli inwestycyjnych, na których zgromadzili ponad 123,5 mln złotych aktywów podał wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek. >>>
  • WTN (WITTCHEN) poinformował o zawarciu umowy z Pekabex Bet dotyczącej wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową centrum logistycznego Wittchen w Palmirach. >>>
  • Zarząd BLO (BLOOBER) poinformował, że zakończył pierwszą część prac nad produktem związanym z marką swojej gry “Observer". >>>
  • QON (QUARTICON) uzyskała po IV kwartale 2019 r. przychód ze sprzedaży w kanale SaaS na poziomie ponad 55,6 tys. zł (wzrost sprzedaży kwartał do kwartału o blisko 260%). >>>