• Dywidendy w 2019 r., czyli słodko-gorzkie podsumowanie roku. >>>
  • Akcjonariusze TEN (TSGAMES), Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernala sprzedali 13,31% akcji spółki w ramach ABB po 230 zł za papier. >>>
  • Władze RDL (RADPOL) zdecydowały o zakończeniu prowadzenia działalności operacyjnej w zakładzie produkcyjnym Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim. >>>
  • Według wstępnych danych, zysk netto SPL (SANPL) był w ostatnim kwartale 2019 r. równy 574,4 mln zł. Zysk należny akcjonariuszom grupy wyniósł w tym okresie 507,03 mln zł. >>>
  • Grupa CCC opublikowała strategię na lata 2020-2022: GO.22. Grupa planuje opierać swój rozwój na budowaniu i umacnianiu wielokanałowej sprzedaży, dalszej cyfryzacji procesów i rozbudowywaniu oferty produktowej. >>>
  • Strategia Grupy Kapitałowej CCC na lata 2020-2022. >>>
  • DVL (DEVELIA) sfinalizowała sprzedaż warszawskiego biurowca Wola Center za 101,9 mln euro netto. Nabywcą budynku jest fundusz Hines European Value Fund. >>>
  • W 2019 r. Grupa IMS pozyskała 2 463 lokalizacje abonamentowe, z czego 1 494 z nich w okresie od sierpnia do grudnia 2019. To najwyższy roczny przyrost w historii spółki. >>>
  • PKN (PKNORLEN) podpisał z Gminą Miasto Płock list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe. >>>
  • Zarząd MDG (MEDICALG) poinformował o przyjęciu przez inwestorów wszystkich złożonych przez spółkę ofert objęcia 721 303 akcji serii G. >>>
  • Wojciech Buczkowski, Prezes KOM (KOMPUTRON) przedstawia informacje na temat sytuacji finansowej grupy oraz plany na najbliższą przyszłość. >>>