• Przychody Spyrosoft wzrosły w 2019 r. o 124% do 71,5 mln zł. Grupa osiągnęła w ubiegłym roku zysk netto na poziomie 5,4 mln zł. >>>
  • Grupa WLT (WIELTON) poinformowała o rejestracji 1 025 szt. pojazdów w Rosji oraz bardzo dobrych wynikach sprzedaży na Ukrainie. >>>
  • CRB (CARBONSTU) zawarł umowę ze spółką HTC Corporation dotyczącą wersji The Wizards na gogle HTC Vive Focus Plus. >>>
  • Skonsolidowany wynik netto LBT (LIBET) był w 2019 r. równy 17,2 mln zł według wstępnych, szacunkowych danych. >>>
  • W minionym roku MDA (MEDAPP) odnotowała 3,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 1,2 mln zł zysku netto. To pierwszy rok w którym spółka odnotowała dodatni wynik netto. >>>
  • EXA (EXAMOBILE) zakończyła przegląd opcji strategicznych. Spółka proponuje emisję akcji dla zarządu i opracowanie polityki dywidendy. >>>
  • IST (INFOSCAN) podpisała list intencyjny z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu. Spółka przygotowuje się do wejścia na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. >>>
  • Zarząd spółki BRA (BRASTER) poinformował, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty przez spółkę całości lub części zobowiązań przypadających wynikających z obligacji serii A. >>>