• Niepewne dywidendy 2020, czyli w przypadku których spółek, przynajmniej część analityków, ma wątpliwości co do tegorocznych dywidend. >>>
  • Zgodnie z przedstawionymi szacunkami, IFI (IFIRMA) w ubiegłym roku wypracowała 2,18 mln zł zysku netto i 2,66 mln zł zysku z działalności operacyjnej. >>>
  • Szacunkowa strata netto z działalności kontynuowanej RFK (RAFAKO) była w 2019 r. równa 217 207 tys. zł (wobec zysku za rok 2018 r. 4.302 tys. zł). >>>
  • ASB (ASBIS) wypracował w styczniu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 175 mln USD, co oznacza wzrost o około 49% r/r. >>>
  • Tomasz Hońdo ocenia, że nastroje (na światowych giełdach) są najlepsze od półtora roku. >>>
  • Przychody DBC (DEBICA) miały w ubiegłym roku wynieść 2 056 054 tys. zł, natomiast zysk netto 112 739 tys. zł. >>>
  • RVU (RYVU) zawarło umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu „Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii" na kwotę ponad 32,7 mln zł. >>>
  • Zysk netto MIL (MILLENNIUM) za ubiegły rok ma zostać przeznaczony na pokrycie efektu rozliczenia połączenia z Euro Bankiem oraz trafić na kapitał rezerwowy spółki. >>>
  • PGNiG Obrót Detaliczny wygrało przetarg na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla floty Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. >>>
  • Do akcjonariuszy IFI (IFIRMA) trafi zaliczkowa dywidenda w łącznej kwocie 256 tys. zł. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę w wysokości 0,04 zł za akcję. >>>