• W 2019 roku SKA (SNIEZKA) wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 717,1 mln zł, czyli o 22,2% wyższe niż rok wcześniej. >>>
 • RVU (RYVU) otrzymała od amerykańskiego regulatora FDA informacje, że cząsteczka SEL120 może uzyskać status leku sierocego. >>>
 • Blisko 47,5 mln zł przychodów netto wypracowała w 2019 r. CIG (CIGAMES). W tym czasie zysk brutto spółki wyniósł 0,2 mln zł. >>>
 • ENT (ENTER) pozyskał kolejnego Boeinga 737-800. Jest to 24 maszyna w barwach Enter Air. >>>
 • SBE (SOFTBLUE) zbuduje Centrum Badawczo – Rozwojowe, dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. >>>
 • LTS (LOTOS) podał, że w rezultacie pandemii wirusa SARS-CoV-2 pojawiły się okoliczności, które uniemożliwiają rozpoczęcie wydobycia ze złoża YME w dotychczas komunikowanym terminie. >>>
 • Zarząd WLT (WIELTON) poinformował o podjęciu decyzji dotyczącej czasowego wstrzymania produkcji zakładów Grupy Lawrence David Ltd. w Wielkiej Brytanii. >>>
 • EMT (ELEMENTAL) rozważa wszystkie możliwe scenariusze łącznie z możliwością zahamowania lub okresowego wstrzymania działalności. >>>
 • W 2019 r. CMP (COMP) odnotował wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 18,59 mln zł w porównaniu do 56,83 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • BMX (BIOMAXIMA) wprowadziła do swojej oferty test genetyczny do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR. >>>
 • GPW zaktualizowała Listę Alertów i Strefę Niższej Płynności na Głównym Rynku Akcji według nowych zasad. >>>
 • Niższe stopy procentowe będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy ING (INGBSK) za 2020 r. w przedziale 50-80 mln zł. >>>
 • DVL (DEVELIA) wprowadziła możliwość spotkań online z doradcami oraz zdalnego podpisywania umów rezerwacyjnych. >>>
 • Zarząd PBX (PEKABEX) poinformował, że u jednego z pracowników wykryto koronawirusa SARS-CoV-2. Zakład wstrzymał obecnie produkcję i podlega procesowi dezynfekcji. >>>
 • PRI (PRAGMAINK) ocenia, że negatywne dla całego rynku zarządzania wierzytelnościami NPL okoliczności w przypadku spółki mogą być nieco mniej dotkliwe. >>>
 • W 2019 r. ASB (ASBIS) odnotował wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 15,26 mln USD w porównaniu do 12,04 mln USD osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Nicklas Lindberg, prezes ECH (ECHO) oraz Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych, zakupili na rynku wtórnym ponad 1,4 tys. obligacji spółki. >>>
 • DBC (DEBICA) podjęła decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania produkcji opon w zakładzie produkcyjnym w Dębicy do 17 kwietnia 2020 r. >>>
 • IST (INFOSCAN) zamierza rozszerzyć swoją ofertę o sprzedaż i dystrybucję testów na koronawirusa oraz innych produktów służących walce z Covid-19. >>>
 • W 2019 r. TSG (TESGAS) odnotował wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 3,62 mln zł w porównaniu do 2,23 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • STX (STALEXP) odnotowuje znaczący spadek ruchu na autostradzie A-4 Katowice-Kraków, szczególnie wśród samochodów osobowych. >>>
 • PWX (POLWAX) uzyskał informacje o możliwym ograniczeniu produkcji bloków olejowych na terenie Unii Europejskiej, co może przełożyć się na spadek dostępności gaczy parafinowych. >>>
 • Zarząd LPP postanowił rekomendować niewypłacanie dywidendy za rok finansowy zakończony 31 stycznia 2020 r. >>>
 • W 2019 r. FRO (FERRO) odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 40 mln zł w porównaniu do 37,71 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>