• W marcu 2020 łączne przychody Grupy BBT (BOOMBIT) wyniosły 15,6 mln zł (wzrost o 22% miesiąc do miesiąca). >>>
 • Niemiecka inwestycja CIE (CIECH) w budowę i montaż obiektów w nowej warzelni soli może zwiększyć wynik EBITDA Grupy o ok. 25 mln euro rocznie. >>>
 • Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM  w I kwartale wyniosły ponad 215 mln zł. TO o 12,9% więcej r/r. >>>
 • IST (INFOSCAN) wdroży pakiet wsparcia dla osób w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem. >>>
 • Zarząd SWG (SECOGROUP) podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące obniżenia o 20% wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki. >>>
 • Skonsolidowane przychody WTN (WITTCHEN) w I kwartale 2020 r. były równe 44,8 mln zł (-12% r/r). >>>
 • Pracownicy Grupy CIE (CIECH) otrzymają premię za pracę w czasie pandemii koronawirusa. >>>
 • W 2019 r. UNI (UNIBEP) odnotował wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 29,33 mln zł w porównaniu do 26,25 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Grupa SEL (SELENAFM) rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk. Pierwsza partia produktu zostanie przekazana bezpłatnie do dolnośląskich szpitali. >>>
 • Zarząd WLT (WIELTON) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu od dnia 6 kwietnia 2020 r. produkcji w zakładach w Wieluniu. >>>
 • Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów spółki o jej wystąpieniu. >>>
 • Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży TEN (TSGAMES) w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 94,9 mln zł. >>>
 • ECH (ECHO) zawarła w marcu 2020 r. 84 umowy sprzedaży mieszkań i przekazała klientom 108 lokali. >>>
 • GCN (GROCLIN) podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych spółki zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy. >>>
 • Wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży HUB (HUBSTYLE) wyniosły w marcu 2020 około 770 tys. zł. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były w marcu 2020 r. równe 12 939 tys. zł (-34,4% r/r). >>>