• W pierwszym kwartale 2020 r. PGN (PGNIG) uzyskało 13,8 mld zł przychodów (–4 proc. r/r), wynik EBITDA wyniósł blisko 2,1 mld zł (–6 proc. r/r), a zysk netto osiągnął 0,78 mld zł (-29% r/r). >>> 
 • PEN (PHOTON) rozpoczął działania zmierzające do uruchomienia dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech. >>>
 • Grupa ENA (ENEA) i hiszpański koncern energetyczny Iberdrola podejmują współpracę dotyczącą rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. >>>
 • SLV (SELVITA) przydzieliła wszystkie 2,38 mln oferowane akcje serii C, pozyskując od Inwestorów 90,6 mln zł. >>>
 • Zarząd CPS (CYFRPLSAT) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w kwocie 1 zł na akcję. >>>
 • Akcjonariusze ETX (EUROTAX) zdecydują o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję. >>>
 • Do końca czerwca sieć 5G PLY (PLAY) obejmie swym zasięgiem 53 miasta i miejscowości na terenie Polski. >>>
 • Podczas ZWZ akcjonariusze  LTX (LENTEX) przegłosowali wypłatę dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję. >>>
 • W kwietniu 2020 roku Grupa PKP (PKPCARGO) przewiozła w sumie na krajowym rynku 6,1 mln ton towarów (-27,1 proc. r/r). >>>
 • Akcjonariusze MCR (MERCOR) zdecydują o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych stanowiących maksymalnie 10% kapitału zakładowego spółki. >>>
 • Podczas najbliższego ZWZ akcjonariusze IFI (IFIRMA) podejmą uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendowej spółki. >>>
 • ARG (ARTGAMES) zakończył prywatną emisję akcji, w ramach której spółka pozyskała od inwestorów 900 tys. zł. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były w maju 2020 r. równe 18 913 tys. zł (-23,7% r/r). >>>