• Na koniec czerwca 2020 r. sieć DNP (DINOPL) liczyła 1302 sklepy wobec 1056 marketów rok wcześniej. >>>
 • W maju 2020 roku Grupa PKP (PKPCARGO) przetransportowała na krajowym rynku łącznie 6,1 mln ton towarów (-23,8 proc. r/r). >>>
 • Zarząd CRB (CARBONSTU) podjął uchwałę o rozpoczęciu działań, których celem jest  przeniesienie akcji spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW. >>>
 • MLS (MLSYSTEM) podpisał z Pilkington Automotive Poland umowę współpracy dotyczącą wspólnego wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych. >>>
 • Legimi zamierza pozyskać 2,5 mln zł z emisji dwuletnich obligacji, które przeznaczy na rozwój i promocję na rynku niemieckim oraz refinansowanie zadłużenia. >>>
 • CCC zakończyła drugi kwartał przychodami na poziomie blisko 1,3 mld zł, czyli niższymi o 21% niż rok wcześniej. >>>
 • Zarząd BFT (BENEFIT) podał, że liczba aktywnych kart sportowych spółki na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 787,1 tys. szt., natomiast na 1 lipca 2020 r. 1 002,2 tys. szt. >>>
 • Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 2 288,0 mln zł wobec 2 153,6 mln zł na koniec maja 2020 r. >>>
 • 1AT (ATAL) od stycznia do czerwca 2020 roku zakontraktował 1287 lokali. Najwięcej umów deweloperskich (307) podpisano w Poznaniu. >>>
 • ATT (GRUPAAZOTY) podała, że możliwe do uzyskania efekty synergii z przejęcia Compo Expert zostały oszacowane na 40 mln euro do 2024 r. >>>
 • W czerwcu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 26,7 mld zł, czyli o 65,1% więcej. >>>
 • Grupa Kapitałowa PKO (PKOBP) wprowadzi bankową platformę do zakupu samochodów nowych i używanych – Automarket. >>>
 • W II kwartale 2020 roku DOM (DOMDEV) sprzedał 816 lokali netto (-2% r/r) i przekazał 692 lokale (+57 % r/r). >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG były w czerwcu 2020 r. równe około 82,5 mln zł, o -8,3% mniej r/r. >>>
 • JSW poinformowała, że w kopalni Budryk doszło do krótkotrwałego zapalenia metanu. Trzy osoby zostały lekko poszkodowane, a wydobycie w ścianie zostało wstrzymane. >>>
 • Zarząd ENT (ENTER) zarekomendował, aby odstąpić od wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 r., który w całości miałby trafić na kapitał zapasowy. >>>
 • Przychody TIM wyniosły w czerwcu 2020 r. niemal 75,3 mln zł, zaś w całej pierwszej połowie 2020 r. – ponad 434,1 mln zł. To wzrost o odpowiednio 14,4% i 14,2% r/r. >>>