• MAB (MABION) zawarł porozumienie z Vaxine Pty mające na celu nawiązanie współpracy na rzecz wspólnego rozwoju, produkcji i wprowadzenia na rynek w UE szczepionki przeciwko SARS-Cov-2. >>>
  • Zarząd Ambra rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,7 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 4%. >>>
  • Zysk z działalności operacyjnej AMB (AMBRA) za rok obrotowy 2019/2020 wyniósł 58,5 mln zł i był wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5,2%. >>>
  • W I półroczu 2020 r. zysk netto DBC (DEBICA) wyniósł 1,3 mln zł, czyli był o 98,2% niższy w porównaniu do I półrocza 2019 r, natomiast w II kwartale tego roku Spółka zanotowała stratę netto na poziomie 21,2 mln zł. >>>
  • Przychody BML (BIOMEDLUB) w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosły do 19,7 mln zł (+7% r/r). Jednocześnie zysk operacyjny wzrósł o 13 proc. do 2,24 mln zł. >>>
  • ITL (INTELIWIS) uruchamia program partnerski w ramach którego umożliwi zarabianie na rosnącym znaczeniu AI dla biznesu. >>>
  • Zarząd GLC (GLCOSMED) poinformował o podniesieniu prognoz wyników finansowych spółki na bieżący rok. Aktualnie spółka szacuje, że przychody w 2020 r. wyniosą 348 mln zł, natomiast EBITDA ukształtuje się na poziomie 28 mln zł. >>>
  • ATT (GRUPAAZOTY) wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro. Celem rebrandingu jest stworzenie spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów. >>>
  • Notatki ze spotkania z zarządem grupy K2I (K2INTERNT), które miała miejsce 14 września 2020 r. W trakcie prezentacji omówiono wyniki finansowe spółki za I półrocze 2020 r. oraz perspektywy na najbliższe miesiące [BR Premium] >>>
  • CIG (CIGAMES) rozpoczyna oficjalną kampanię promocyjno-marketingową najnowszej gry – Sniper Ghost Warrior Contracts 2>>>
  • RVU (RYVU) zaraportowała w pierwszym półroczu br. 38% wzrost przychodów do wartości 24,5 mln PLN - w tym 14,7 mln PLN z umów partneringowych. >>>