• We wrześniowym portfelu Santander TFI w przypadku sześciu spółek wzrost liczby posiadanych akcji przekroczył 50%, a rekord tym razem należy do DAT (DATAWALK). Do zestawienia dołączyła także jedna spółka, a dwie je opuściły [BR Premium] >>>
  • Skonsolidowany zysk netto MIL (MILLENNIUM) po 3 kwartałach 2020 wyniósł 132 mln zł (60 mln zł w 3 kw.), co oznacza spadek o 75% r/r. >>>
  • W III kwartale 2020 r. IDA (IDEABANK) zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym (5,2 mln zł) i jednostkowym (1,3 mln zł). >>>
  • Zarząd SFS (SFINKS) podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego (UPR) przewidzianego w tzw. tarczy 4.0 z 23 czerwca 2020 roku. >>>
  • Sunday Energy zakłada przeprowadzenie do końca 2020 roku emisji akcji na platformie Crowdconnect.pl. Spółka planuje pozyskać do 4 mln zł i w 2021 r. zadebiutować na NewConnect. >>>
  • Zarząd Spółki MCI Capital (MCI) przyjmuje Politykę dywidendową do 2023 roku. Postanowienia Polityki będą obowiązywać począwszy od roku 2021. >>>
  • THD (THEDUST) opublikowało zaktualizowaną Strategię Rozwoju na lata 2020-2023. Głównym celem w tym okresie będzie budowa portfolio produkcji bazujących na grach Indie Premium opartych o adaptacje dzieł literackich. >>>
  • GPW wprowadzi nowy indeks, WIGtechTR, który będzie indeksem dochodowym istniejącego już indeksu WIGtech. >>>
  •  MBR (MOBRUK) podpisał umowę z miastem Gorlice o wartości do 48,9 mln zł netto na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów. >>>
  • W III kwartale zysk należny akcjonariuszom SPL (SANPL) wyniósł 480 mln zł i wzrósł o 57% w stosunku do 2Q. Narastająco po III kwartałach 2020 roku zysk należny był niższy o 41% r/r i wyniósł 956 mln zł. >>>
  • RON (RONSON) nabył działki o łącznej powierzchni ok. 5,9 tys. mkw. zlokalizowane na warszawskim Mokotowie. >>>