• PKN (PKNORLEN) podwyższa udział w kapitale ENG (ENERGA) o kolejne 10,91%. Oznacza to, że w wyniku wezwania ogłoszonego we wrześniu br. Koncern stanie się właścicielem ok. 90,92% akcji spółki. >>>
  • W III kwartale br. Grupa Kapitałowa CDR (CDPROJEKT) osiągnęła 105 mln zł przychodów ze sprzedaży, a skonsolidowany zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym o blisko 60% i wyniósł ponad 23 mln zł. >>>
  • Skorygowana EBITDA ALE (ALLEGRO) w III kwartale wyniosła 408,5 mln zł (+26,7% r/r). Skorygowany zysk netto wyniósł w tym okresie 147,4 mln zł (+94,6% r/r). >>>
  • Po III kw. 2020 r. EAH (ESOTIQ) wypracował 3,3 mln zł (wzrost 86 proc. r/r) skonsolidowanego zysku netto wobec 1,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
  • TIM zakończył pierwsze dziewięć miesięcy 2020 r. z 761,4 mln zł skonsolidowanych i 671,9 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost odpowiednio o 17,6% i 15,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. >>>
  • Spółka PCF Group S.A opublikowała prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW. >>>
  • MOV (MOVIEGAMES) przejmuje pakiet akcji w Patent Fund aby wprowadzić Pixel Crow na NewConnect. >>>
  • Grupa K2I (K2INTERNT) w trzy kwartały przekroczyła 83 mln zł sprzedaży i zbliżyła się do 11 mln zł wyniku EBITDA (marża 13,1%), co przełożyło się na 3,8 mln zł zysku netto. >>>
  • NEU (NEUCA) w trzecim kwartale wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 15%(r/r). Skumulowana sprzedaż po 9 miesiącach 2020 r. osiągnęła poziom 6,9 mld zł (+11,8% r/r). >>>
  • Zarząd APT (APATOR) podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 14,4 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,45 zł. >>>