• Zarządzający QRS (QUERCUS) znaleźli w I kwartale 12 nowych podmiotów z atrakcyjnym potencjałem wzrostu, rezygnując całkowicie z 11 papierów. Sporym zaskoczeniem może być nowy lider czyli ALE (ALLEGRO) [BR Premium] >>>
 • Grupa PHR (PHARMENA) chce rozwinąć kanał e-commerce wprowadzając nowe produkty na zagraniczne platformy m.in. Amazon. >>>
 • Przechody SNX (SUNEX) w 2020 r. zwiększyły się o 35,9% r/r do 84,6 mln zł, a wynik netto poprawił się o 86,3% do 6,5 mln zł. >>>
 • KNF zatwierdziła Prospekt Vercom w związku z planowaną Ofertą Publiczną. Z emisji nowych akcji Vercom oczekuje pozyskać ok. 180 mln zł. >>>
 • Zarząd PCC Rokita rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 72 861 611 zł z zysku netto wypracowanego w 2020 r. Oznacza to wypłatę ok. 3,67 zł na akcję. >>>
 • Sprawdziliśmy, które spółki mają zdaniem maklerów szansę uczestniczyć w potencjalnych wzrostach na początku drugiego kwartału [Maklerzy radzą] >>>
 • Według szacunków INC na koniec marca br. posiadała 46,2 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych. >>>
 • Spółki zależne MLG (MLPGROUP) podpisały portfelową umowę kredytową z konsorcjum banków, w ramach której został udzielony kredyt inwestycyjny na poziomie 73,4 mln euro. >>>
 • Farmy Fotowoltaiki – z BRH (BERGHOLDI) – zakończyły emisję crowdfundingową. Zebrano 4,05 mln zł od blisko 1000 inwestorów. >>>
 • Wynik EBITDA Gamivo wyniósł w 2020 r. 9,2 mln zł, a zysk netto przekroczył 8 mln zł. >>>
 • Zarząd ERB (ERBUD) chce przeznaczyć do 20 mln zł na nabycie akcji własnych. >>>
 • Zarząd IPL (IMPEL) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 1,55 zł. >>>