• W 2020 r. Grupa ATD (ATENDE) wypracowała 38,98 mln zł zysku netto (wzrost o 197,8% r/r) i 53,25 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 165,7%). >>>
  • Zarząd ATD (ATENDE) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 36,3 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1 zł. >>>
  • Zarząd ACT (ACTION) podjął decyzję w sprawie spłaty wierzytelności z tytułu dywidendy za rok 2015. >>>
  • PEN (PHOTON) zwiększa swoje udziały w projekcie farmy fotowoltaicznej Maryvale. >>>
  • VERCOM rozpoczyna zapisy dla inwestorów indywidualnych. Zapisy na akcje w transzy detalicznej potrwają do 20 kwietnia. >>>
  • CLC (COLUMBUS) zawarł umowę na rozwój projektów farmowych o łącznej mocy 2 800 MW. >>>
  • Zarząd SNX (SUNEX) zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. Do akcjonariuszy miałoby trafić 811,7 tys. zł, czyli 0,04 zł na akcję. >>>
  • WLT (WIELTON) realizuje zaplanowane wzrosty sprzedaży naczep i przyczep na rodzimym rynku. >>>
  • PUR (PURE) i Twist Bioscience będą współpracować w celu rozszerzenia możliwości technologii prezentacji fagowej wykorzystywanej w portfolio projektów immunoonkologicznych. >>>